Mười điều tâm niệm Thiếu Nhi Thánh Thể – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát

10 điều tâm niệm Thiếu Nhi Thánh Thể được sáng tác: Vicente Điểm, Sơn Túi Đỏ thể hiện. Nghe nhạc. […]


Dâng Ngày – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát

Dâng Ngày là ca khúc viết cho Thiếu Nhi Công Giáo, ca khúc được thể hiện bởi Hồng Thắm. Nghethanhca.com […]


Thiếu Nhi Ca – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát

Thiếu Nhi Ca là ca khúc viết cho Thiếu Nhi Công Giáo, ca khúc được thể hiện bởi Phi Nguyễn […]


Vầng trăng Chúa Ban – lời bài hát kèm file PDF

Bài hát Vầng trăng Chúa Ban – Lm. Nguyen Phuoc Hung từ Các bài hát Thiếu Nhi Gia Đình Công […]


Nhật ký tuổi thơ – Sr. M. Tigon

“Nhật ký tuổi thơ – Sr. M. Tigon” từ Các bài hát Thiếu Nhi Gia Đình Công Giáo bởi Triệu […]