Trời cao – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Trời cao – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Trời cao được sáng tác bởi Duy Tân, Ca sĩ Nguyên Anh thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Tango Noel – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tango Noel – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Tango Noel được Giang Ân sáng tác, Ca sĩ Xuân Trường thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics […]

Người ơi vui lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Người ơi vui lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Người ơi vui lên được Giang Ân sáng tác, Ca sĩ Diệu Hiền và Xuân Trường thể hiện. Nghe ca […]

Vũ điệu Tây Nguyên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Vũ điệu Tây Nguyên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Vũ điệu Tây Nguyên được Giang Ân sáng tác, Ca sĩ Trần Ngọc thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Emmanuel – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Emmanuel – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Emmanuel được Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt sáng tác nhạc – Lời: Lm. Đoàn Minh, Ban hợp xướng PIOX thể […]

Thờ lạy Hài Nhi – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Thờ lạy Hài Nhi – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Thờ lạy Hài Nhi được sáng tác bởi Sr. Phương Hoàng, Ca sĩ Thùy Dương thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Ánh sáng bừng lên – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ánh sáng bừng lên – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Ánh sáng bừng lên được sáng tác bởi Sr. Phương Hoàng, Trần Ngọc – Tốp ca Mến Thánh Giá Thủ […]

Kinh gia đình – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Kinh gia đình – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, , ,

Kinh gia đình được sáng tác bởi Thông Vi Vu, Ca sĩ Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Khúc ca yêu đời – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Khúc ca yêu đời – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Khúc ca yêu đời được sáng tác bởi Thông Vi Vu, Ca sĩ Thủy Tiên và Thảo Trang thể hiện. […]

Người khách lạ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Người khách lạ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Người khách lạ được sáng tác bởi Thông Vi Vu, Ca sĩ Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Ba vua lên đường – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Ba vua lên đường – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Ba vua lên đường được sáng tác bởi Thông Vi Vu, Nhóm Tam Ca Phương Đông thể hiện. Nghe ca […]

Mục đồng hỡi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mục đồng hỡi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Mục đồng hỡi được sáng tác bởi Thông Vi Vu, ca sĩ Trung Đông thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Noel đêm vui – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Noel đêm vui – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Noel đêm vui được sáng tác bởi Thông Vi Vu, Nhóm Tam Ca Áo Trắng thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Ngài đã sinh ra – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ngài đã sinh ra – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Ngài đã sinh ra được sáng tác bởi Thông Vi Vu, nhóm Tam Ca Áo Trắng thể hiện. Nghe ca […]

Trời hân hoan – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Trời hân hoan – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Trời hân hoan được sáng tác bởi Lm. Kim Long, nhóm 5 Dòng Kẻ thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Đêm nay – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Đêm nay – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Đêm nay được sáng tác bởi Thông Vi Vu, Ca sĩ Mai Hậu thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Cánh thiệp Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Cánh thiệp Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Cánh thiệp Noel được sáng tác bởi Thông Vi Vu, nhóm Tam Ca Áo Trắng thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Gloria – Tiếng hát Thiên Thần – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Gloria – Tiếng hát Thiên Thần – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Gloria – Tiếng hát Thiên Thần là ca khúc nhạc ngoại lời Việt bởi Hoàng Việt, Tốp Ca thể hiện. […]

Đêm bình an – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Đêm bình an – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Đêm bình an được sáng tác bởi Lm. Ngô Duy Linh, Thùy Dương thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Chú bé đánh trống – The little drummer boy Chú bé đánh trống – The little drummer boy Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Chú bé đánh trống – The little drummer boy là ca khúc nhạc Ngoại, lời Việt: Viết Chung. Ca sĩ […]

Chúa giáng sinh vì ta – For Unto Us A Child Is Born PDF, mp3, lyrics Chúa giáng sinh vì ta – For Unto Us A Child Is Born PDF, mp3, lyrics Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Chúa giáng sinh vì ta – For Unto Us A Child Is Born được sáng tác G. F. Handel – […]

Chúa ra đời – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Chúa ra đời – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Chúa ra đời được sáng tác Trần Quang Hưng – Thanh Lâm. Hợp Xướng thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Máng cỏ đêm đông – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Máng cỏ đêm đông – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Máng cỏ đêm đông được sáng tác Nhạc: Thanh Lâm – Lời: Thy Vân. Ca sĩ Anh Dũng thể hiện. […]

Halleluia Chorus – PDF, mp3, lyrics Halleluia Chorus – PDF, mp3, lyrics Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:

Halleluia Chorus được sáng tác bởi G. F. Handel – Lời Việt: Trần Văn Tín. Nhiều ca sĩ thể hiện. […]

Niềm tin lên đường – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Niềm tin lên đường – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Niềm tin lên đường được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Ca sĩ Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Ánh sáng Belem – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ánh sáng Belem – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Ánh sáng Belem được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Đêm đông dâng Chúa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Đêm đông dâng Chúa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Đêm Đông dâng Chúa được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Ca sĩ Quốc Đại thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Ca mừng giáng sinh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ca mừng giáng sinh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Ca mừng giáng sinh được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Nhóm Cadillac thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Chúa đã xuống đời – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Chúa đã xuống đời – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Chúa đã xuống đời được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Ca sĩ Hoàng Quân thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Chúa đã làm người – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Chúa đã làm người – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Chúa đã làm người được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Ca sĩ Thanh Lan thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Chuyện một tình thương – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Chuyện một tình thương – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Chuyện một tình thương được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Hoài Nam thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Đêm hồng ân – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Đêm hồng ân – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Đêm hồng ân được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Ca đoàn Tân Châu thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Đêm đông dâng Chúa 2 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đêm đông dâng Chúa 2 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Đêm Đông dâng Chúa 2 được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Bích Phượng thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Một chuyện tình – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Một chuyện tình – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Một chuyện tình được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Khắc Dũng thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Chúa đã đến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Chúa đã đến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Chúa đã đến được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Kim Cúc thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Chúa đã giáng sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Chúa đã giáng sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Chúa đã giáng sinh được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Quang Linh thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Tình khúc đêm đêm – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tình khúc đêm đêm – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Tình khúc đêm đông được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Kim Cúc và Hoài Nam thể hiện. Nghe ca […]

Dâng Chúa Hài Nhi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng Chúa Hài Nhi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Dâng Chúa Hài Nhi được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Thùy Dương thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Trời đêm Belem – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Trời đêm Belem – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Trời đêm Belem được Đỗ Vy Hạ sáng tác, Lm. JB Nguyễn Sang và Lệ Hằng thể hiện. Nghe ca […]

Tâm tình hòa bình 2 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tâm tình hòa bình 2 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Tâm tình hòa bình 2 được Lm. Mi Trầm sáng tác, Lm. JB Nguyễn Sang thể hiện. Nghe ca khúc […]

Tấm lòng dâng Chúa Hài Nhi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tấm lòng dâng Chúa Hài Nhi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Tấm lòng dâng Chúa Hài Nhi được Phan Ngọc Hiến sáng tác, Lm. JB Nguyễn Sang thể hiện. Nghe ca […]

Nơi Belem – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nơi Belem – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Nơi Belem được Lm. Kim Long sáng tác, Lm. JB Nguyễn Sang thể hiện. Nghe ca khúc cùng Nghethanhca.com, tải […]

Loài người ơi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Loài người ơi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Loài người ơi, Văn Thiều sáng tác, Lm JB. Nguyễn Sang thể hiện. Nghe nhạc cùng Nghethanhca.com, tải PDF, mp3, […]

Quê hương Thượng Đế – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Quê hương Thượng Đế – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, , ,

Quê hương Thượng Đế, Lm. Thành Tâm sáng tác nhạc, Trần Sỹ Tín và Vũ Khởi Phụng sáng tác lời, […]

Đêm huyền siêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đêm huyền siêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Đêm huyền siêu được sáng tác bởi Linh Trang, Kim Trang thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics […]

Hòa khúc giáng sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hòa khúc giáng sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Hòa khúc giáng sinh được sáng tác bởi Viết Phương, Trà My thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Hồng ân giáng thế – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hồng ân giáng thế – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Hồng ân giáng thế được sáng tác bởi Sr. Trinh Nguyên, Cẩm Hường thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Ba vua hành khúc – La Marche Des Rois Ba vua hành khúc – La Marche Des Rois Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Ba vua hành khúc – La Marche Des Rois được Linh mục Hoàng Diệp chuyển lời từ cổ ca Pháp, […]

Tình yêu Chúa đã đến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tình yêu Chúa đã đến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Tình yêu Chúa đã đến được sáng tác bởi Sr. Trầm Hương, Hợp xướng Mân Côi thể hiện. Nghe ca […]

Tin vui trời Belem – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tin vui trời Belem – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Tin vui trời Belem được sáng tác bởi Sr. Trầm Hương, Tam ca Doremi thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Xin Ngài ở giữa chúng con – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Xin Ngài ở giữa chúng con – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Xin Ngài ở giữa chúng con được sáng tác bởi Sr. Trầm Hương, Thanh Sử thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Chúa đã đi vào trần gian – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Chúa đã đi vào trần gian – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Chúa đã đi vào trần gian được sáng tác bởi Sr. Trầm Hương, Nhóm Tam Ca Áo Trắng thể hiện. […]

Đón nhận ơn giáng sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đón nhận ơn giáng sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, , ,

Đón nhận ơn giáng sinh được sáng tác bởi Sr. Trầm Hương, Nhóm Huỳnh Lợi – Nhóm Hoa Giấy – […]

Giáng Sinh trong mái nghèo – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Giáng Sinh trong mái nghèo – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Giáng Sinh trong mái nghèo được sáng tác bởi Linh mục Thanh Lâm, Linh mục JB. Nguyễn Sang thể hiện. […]

Đêm nay giáng sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đêm nay giáng sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Đêm nay giáng sinh được sáng tác bởi Linh mục Duy Thiên, Diễm Liên thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Tình Người giáng sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tình Người giáng sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Tình Người giáng sinh được sáng tác bởi Linh mục Duy Thiên, Mai Hậu thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Chuyện một đêm đông – Linh mục Duy Thiên Chuyện một đêm đông – Linh mục Duy Thiên Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Chuyện một đêm đông được sáng tác bởi Linh mục Duy Thiên, Mai Hậu thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Chuyện một đêm đông – Linh mục Mạnh Hùng Chuyện một đêm đông – Linh mục Mạnh Hùng Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Chuyện một đêm đông được Linh mục Mạnh Hùng sáng tác. Ban hợp xướng Suối Việt và Thanh Sử thể […]

Ngước trông trời cao – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Ngước trông trời cao – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Ngước trông trời cao được Linh mục Duy Thiên sáng tác. Lệ Hằng thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Tin Mừng cứu chuộc – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Tin Mừng cứu chuộc – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Tin Mừng Cứu Chuộc được Linh mục Duy Thiên sáng tác. Hoài Nam thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Noel về – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Noel về – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Noel về được Linh mục Nguyễn Duy sáng tác. Ái Trinh và Tuyết Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Liên khúc: Gió mùa đông về – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Liên khúc: Gió mùa đông về – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, , , ,

Liên khúc gió mùa đông về, nhạc: Sr Trầm Hương, thơ: Hàn Mặc Tử, Diệu Hiền – Hoàng Quân – […]

Xin Ngài ngự đến – pdf, mp3, lyrics lời bài hát Xin Ngài ngự đến – pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, , ,

Xin Ngài ngự đến được sáng tác bởi Sr Trầm Hương, Nhóm Huỳnh Lợi – Nhóm Hoa Giấy – Hợp […]

Vườn Địa Đàng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Vườn Địa Đàng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Vườn địa đàng được sáng tác bởi Sr Trầm Hương, Nhóm AC thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Bước chân người hái lộc – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Bước chân người hái lộc – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, , ,

Bước chân người hái lộc được sáng tác bởi Sr Trầm Hương, Diệu Hiền – Hoàng Quân – Nhóm Cadillac […]

Chuyện tình đêm đông – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Chuyện tình đêm đông – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Chuyện tình đêm đông được sáng tác bởi Hương Giang, Anh Phương thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Vinh Danh Chúa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Vinh Danh Chúa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Vinh Danh Chúa được sáng tác bởi Linh mục Phạm Liên Hùng, Ca đoàn Tổng Hợp thể hiện. Nghe ca […]

Noel đêm thần thánh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Noel đêm thần thánh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Noel đêm thần thánh, Sáng tác Thế Thông. Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Lời cầu đêm thánh – O Holy Night – pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lời cầu đêm thánh – O Holy Night – pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Lời cầu đêm thánh – O Holy Night, lời: Lm Nguyễn Văn Thư. Gia Ân và Mai Thảo thể hiện. […]

Giữa đêm trường – The First Noel | PDF, mp3, lyrics lời bài hát Giữa đêm trường – The First Noel | PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Giữa đêm trường – The First Noel, lời: Lm Kim Long. Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Tiếng muôn Thiên Thần – Joy to the World – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tiếng muôn Thiên Thần – Joy to the World – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Tiếng muôn Thiên Thần – Joy to the World, I. Watts sáng tác nhạc, lời: Lm Hoàng Kim. Gia Ân […]

Đêm Thánh vô cùng – Silent Night | Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đêm Thánh vô cùng – Silent Night | Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Đêm Thánh vô cùng – Silent Night, Franz Gruber sáng tác nhạc, lời: Hùng Lân. Gia Ân thể hiện. Nghe […]

Jingle bells – Chuông vang vang | PDF, mp3, lyrics lời bài hát Jingle bells – Chuông vang vang | PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Jingle bells – Chuông vang vang được Hùng Lân chuyển ngữ từ nhạc ngoại, Gia Ân thể hiện. Nghe ca […]

Giáng sinh về – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Giáng sinh về – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Giáng Sinh về được sáng tác bởi Đinh Công Huỳnh, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Noel Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Noel Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Noel Noel được sáng tác bởi Linh mục Thành Tâm, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Tiếng chuông sinh nhật – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tiếng chuông sinh nhật – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Tiếng chuông sinh nhật được sáng tác bởi Chính Trung và Xuân Thu, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Đêm Noel – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đêm Noel – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Đêm Noel được sáng tác bởi Linh mục Xuân Thảo và Ly Băng, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Xanh trời Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Xanh trời Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Xanh trời Noel được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Cao cung lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Cao cung lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Cao cung lên được sáng tác bởi Nguyễn Khắc Xuyên và Linh mục Hoài Đức, Gia Ân thể hiện. Nghe […]

Hang Belem – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hang Belem – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Hang Belem được sáng tác bởi Hải Linh và Minh Châu, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Mùa đông năm ấy – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Mùa đông năm ấy – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Mùa đông năm ấy được sáng tác bởi Linh mục Hoài Đức, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Hân hoan chào mừng Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hân hoan chào mừng Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Hân hoan chào mừng Noel được sáng tác bởi Hoàng Văn Tiệm, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]