Con đây là Linh mục – pdf, mp3 và Lyrics lời bài hát Con đây là Linh mục – pdf, mp3 và Lyrics lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Con Đây Là Linh Mục được sáng tác bởi Trần Ngọc và được thể hiện bởi Ngọc Linh. Nghethanhca.com xin […]

Cầu Cho Linh Mục 1 – pdf, mp3 và lời bài hát Cầu Cho Linh Mục 1 – pdf, mp3 và lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Cầu cho Linh mục 1 được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân và được thể hiện bởi […]

Chúa chọn con làm Linh mục – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Chúa chọn con làm Linh mục – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Chúa chọn con làm Linh mục được sáng tác bởi Linh mục Nguyên Lễ và được thể hiện […]

Cầu Cho Linh Mục 2 – pdf, mp3 và lời bài hát Cầu Cho Linh Mục 2 – pdf, mp3 và lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Cầu cho Linh mục 2 được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân và được thể hiện bởi […]

Cầu Cho Linh Mục – pdf, mp3 và lời bài hát Cầu Cho Linh Mục – pdf, mp3 và lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Cầu Cho Linh Mục được sáng tác bởi TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt và được thể hiện bởi […]

Cảm Tạ Hồng Ân Linh Mục 2 – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Cảm Tạ Hồng Ân Linh Mục 2 – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Linh Mục » Thẻ:, ,

Ca khúc Cảm Tạ Hồng Ân Linh Mục 2 được sáng tác bởi Sr. Chu Linh, OP và được thể […]

Cảm Tạ Hồng Ân Linh Mục – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Cảm Tạ Hồng Ân Linh Mục – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Linh Mục » Thẻ:, ,

Ca khúc Cảm Tạ Hồng Ân Linh Mục được sáng tác bởi Sr. Chu Linh, OP và được thể hiện […]

Bài Ca Linh Mục – Nguyên Lễ – pdf, mp3 và lời bài hát Bài Ca Linh Mục – Nguyên Lễ – pdf, mp3 và lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Bài Ca Linh Mục – được sáng tác bởi Linh mục Nguyên Lễ và được thể hiện bởi Diệu Hiền. […]

Bài Ca Linh Mục – pdf, mp3 và lời bài hát Bài Ca Linh Mục – pdf, mp3 và lời bài hát Linh Mục » Thẻ:, , , ,

Ca khúc Bài Ca Linh Mục được sáng tác bởi Linh mục Ân Đức dựa trên ý: Duy Tân và […]

Đời Linh Mục (âm hưởng tây nguyên) – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Đời Linh Mục (âm hưởng tây nguyên) – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Đời Linh Mục được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân và được thể hiện bởi Triệu Lộc, […]

Xin cho Linh mục – pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Xin cho Linh mục – pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Xin Cho Linh Mục được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, được thể hiện bởi Uyên Di. Nghethanhca.com xin […]

Đẹp thay bàn tay Linh mục – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát Đẹp thay bàn tay Linh mục – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát Linh Mục » Thẻ:, ,

Đẹp thay bàn tay Linh mục được sáng tác nhạc bởi Phạm Trung, lời Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, […]

Đời Linh Mục – pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Đời Linh Mục – pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Đời Linh mục được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy và được thể hiện bởi Gia Ân. […]

Đuốc Sáng Tâm Linh – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát Đuốc Sáng Tâm Linh – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Đuốc sáng tâm linh là ca khúc được sáng tác bởi Sr. Trầm Hương, FMSR. Được thể hiện bởi Trần […]