Trước bàn thờ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Trước bàn thờ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Bài hát Trước bàn thờ được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Linh mục JB […]

Tình ca dâng Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tình ca dâng Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Bài hát Tình ca dâng Mẹ được sáng tác bởi Linh mục Thiên Ý, được thể hiện bởi Linh mục […]

Vào đời – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Vào đời – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Ca khúc Vào Đời được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Văn Trinh, được thể hiện bởi Nguyễn Hồng Ân. […]

Yêu là chấp nhận – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Yêu là chấp nhận – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:, ,

Ca khúc Yêu là chấp nhận được sáng tác bởi Linh mục Thiên Ý, được thể hiện bởi Linh mục […]

Xin Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Xin Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Ca khúc Xin Mẹ được sáng tác bởi Ngọc Kôn, được thể hiện bởi Linh mục Nguyễn Sang. Nghethanhca.com xin […]

Vinh Phúc Thay – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Vinh Phúc Thay – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Ca khúc Vinh phúc thay được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Linh mục Nguyễn […]

Sống cho người yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Sống cho người yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:, ,

Ca khúc Sống cho người yêu được sáng tác bởi Linh mục Thành Tâm, được thể hiện bởi Linh mục […]

Tình yêu dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tình yêu dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:, ,

Ca khúc Tình yêu dâng được sáng tác bởi Phanxicô, được thể hiện bởi Phi Nguyễn và Mai Hậu. Nghethanhca.com […]

Kinh cầu tình yêu – pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Kinh cầu tình yêu – pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:, ,

Ca khúc Kinh Cầu Tình Yêu được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, được thể hiện bởi Phi Nguyễn […]

Khi Hoa Nở Miền Cana – Pdf, Mp3, Lyrics – Lời bài hát Khi Hoa Nở Miền Cana – Pdf, Mp3, Lyrics – Lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Ca khúc Khi Hoa Nở Miền Cana được sáng tác bởi Phanxicô, được nhiều ca sĩ trình bày và trong […]

Xin Định Nghĩa Tình Yêu – Pdf, Mp3, Lyrics – Lời bài hát Xin Định Nghĩa Tình Yêu – Pdf, Mp3, Lyrics – Lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Ca khúc Xin Định Nghĩa Tình Yêu được sáng tác bởi PM Cao Huy Hoàng, được thể hiện bởi Phi […]

Chung Kết Trầu Cau – Pdf, Mp3, Lời bài hát – Lyrics Chung Kết Trầu Cau – Pdf, Mp3, Lời bài hát – Lyrics Lễ cưới » Thẻ:, ,

Ca khúc Chung Kết Trầu Cau được sáng tác bởi Phanxicô và được thể hiện bởi Phi Nguyễn và Kim […]

Bước Ngàn Hoa – Pdf, Mp3, Lyrics Bước Ngàn Hoa – Pdf, Mp3, Lyrics Lễ cưới » Thẻ:,

Ca khúc Bước Ngàn Hoa được sáng tác bởi Trần Đại Phước và được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com […]

Yêu trong tình Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics Yêu trong tình Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics Lễ cưới » Thẻ:, , ,

Ca khúc Yêu Trong Tình Chúa được thể hiện bởi Gia Ân và Diệu Hiền, được sáng tác bởi Hồng […]

Diễm Tình Ca 3 – PDF, MP3 cùng nhạc và Lyrics – lời bài hát Diễm Tình Ca 3 – PDF, MP3 cùng nhạc và Lyrics – lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Bài hát Diễm Tình Ca 3 được, thuộc chuyên mục Lễ Cưới. Ca khúc được sáng tác bởi Linh mục […]

Yêu thương đơm hoa kết trái – MP3, PDF sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Yêu thương đơm hoa kết trái – MP3, PDF sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Bài hát Yêu thương đơm hoa kết trái được, thuộc chuyên mục Lễ Cưới. Ca khúc được sáng tác bởi […]

Ngày kết ước – MP3, PDF sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Ngày kết ước – MP3, PDF sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:, ,

Bài hát Ngày kết ước thuộc chuyên mục Lễ Cưới, ca khúc được sáng tác bởi Thiên Khuê, được thể […]

Nhã Ca – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Nhã Ca – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:,

Bài hát Nhã Ca thuộc chuyên mục Lễ Cưới, ca khúc được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Văn Trinh, […]

Hoa Nở Miền Cana – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Hoa Nở Miền Cana – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:,

Ca khúc Hoa Nở Miền Cana thuộc chuyên mục Lễ Cưới, ca khúc được sáng tác bởi Phanxicô, được thể […]

Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:, ,

Ca khúc Hãy đến hỡi bạn tình ta thuộc chuyên mục Lễ Cưới, được sáng tác bởi Trần Minh Hứa, […]

Của Lễ Yêu Thương – mp3 cùng pdf sheet nhạc và Lyrics – lời Của Lễ Yêu Thương – mp3 cùng pdf sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:,

Của lễ yêu thương là ca khúc thuộc chuyên mục Lễ Cưới, ca khúc được sáng tác bởi Linh mục […]

Có nhau từ đây – MP3 cùng PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Có nhau từ đây – MP3 cùng PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:, ,

Có nhau từ đây là ca khúc thuộc chuyên mục Lễ Cưới, ca khúc được sáng tác bởi Linh mục […]

Nguyện Cầu Cho Nhau – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Nguyện Cầu Cho Nhau – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:, ,

Bài hát Nguyện Cầu Cho Nhau được sáng tác bởi Phanxicô, được thể hiện bởi Gia Ân và Mai Thảo, […]