Xin dâng lên Cha – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Xin dâng lên Cha – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Xin dâng lên Cha được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Quang Thọ và Thanh Tâm thể hiện. Nghe […]

Dâng Chúa Đất Trời – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Dâng Chúa Đất Trời – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Dâng Chúa Đất Trời được sáng tác bởi Linh mục Ân Đức, Ca đoàn Mông Triệu thể hiện. Nghe nhạc […]

Lễ vật con dâng – Pdf, mp3, lyric – lời bài hát Lễ vật con dâng – Pdf, mp3, lyric – lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Lễ vật con dâng – Hoàng Biển sáng tác, thể hiện: Kim Dung và Kim Anh. Nghe nhạc và tải […]

Kính dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Kính dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, , ,

Bài hát Kính dâng Ngài được Thế Thông sáng tác nhạc dựa trên ý thơ của Từ Linh, được Lam […]

Tiến dâng lễ vật – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tiến dâng lễ vật – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Tiến dâng lễ vật được sáng tác bởi Linh mục Quý Báu, được thể hiện bởi Thanh Ngọc. […]

Lễ dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Lễ dâng Ngài được sáng tác bởi Liên Bình Định, được thể hiện bởi Diệu Hiền và Hoàng […]

Của lễ dâng Ngài – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Của lễ dâng Ngài – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Của lễ dâng Ngài được sáng tác bởi Trùng Dương, được thể hiện bởi Tốp ca Trùng Dương […]

Dâng niềm cảm mến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng niềm cảm mến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng niềm cảm mến được sáng tác bởi Phanxicô, được thể hiện bởi Trần Huy. Nghethanhca.com giới thiệu […]

Của lễ hiến dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Của lễ hiến dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Của lễ hiến dâng được sáng tác bởi Sr. Têrêsa, được thể hiện bởi Xuân Trình và Thy […]

Dâng Chúa Trời – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng Chúa Trời – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng Chúa Trời được sáng tác bởi Phanxicô, được thể hiện bởi Trần Huy, phần hòa tấu nhạc […]

Tình dâng vẹn tròn – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Tình dâng vẹn tròn – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Tình dâng vẹn tròn được sáng tác bởi Hải Ánh, được thể hiện bởi Ca đoàn Thiên Thanh. […]

Như nén hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Như nén hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Như nén hương được sáng tác bởi Hải Ánh, được thể hiện bởi Ca đoàn Thiên Thanh. Nghethanhca.com […]

Dâng bánh rượu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng bánh rượu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng bánh rượu được sáng tác bởi Nguyễn Văn, được thể hiện bởi Ban hợp xướng Suối Việt. […]

Dâng Người – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng Người – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng Người được sáng tác bởi Phanxicô, được thể hiện bởi Ca đoàn Viễn Xứ. Nghethanhca.com xin đính […]

Lễ dâng hiệp nhất – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Lễ dâng hiệp nhất – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Lễ dâng hiệp nhất được sáng tác bởi Quốc Thái, được thể hiện bởi Mai Hậu. Nghethanhca.com xin […]

Cùng dâng với Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Cùng dâng với Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Cùng dâng với Mẹ được sáng tác bởi Hải Ánh, được thể hiện bởi Diệu Hiền. Nghethanhca.com xin […]

Ca khúc Dâng Chúa hiến lễ đời con – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Ca khúc Dâng Chúa hiến lễ đời con – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng Chúa hiến lễ đời con được sáng tác bởi Hải Ánh, được thể hiện bởi Ca đoàn […]

Bài hát Dâng Lễ Vật – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Bài hát Dâng Lễ Vật – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Dâng lễ vật được sáng tác bởi Linh mục Nguyên Lễ, được thể hiện bởi Như Tỉnh và […]

Xin dâng lên Cha – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Xin dâng lên Cha – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Xin dâng lên Cha được sáng tác bởi Hải Ánh, được thể hiện bởi Tam ca nữ thuộc […]

Kính tiến dâng Cha – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Kính tiến dâng Cha – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Kính tiến dâng Cha được sáng tác bởi Hải Ánh, được thể hiện bởi Tam ca nữ thuộc […]

Như Lễ Tế Chiều Hôm – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Như Lễ Tế Chiều Hôm – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Như lễ tế chiều hôm được sáng tác bởi Hải Ánh, được thể hiện bởi Trần Ngọc. Nghethanhca.com […]

Thân lúa miến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Thân lúa miến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Ca khúc Thân lúa miến được Linh mục Mi Trầm sáng tác, được thể hiện bởi Diệu Hiền. Nghethanhca.com xin […]

Dâng và xin – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng và xin – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Ca khúc Dâng và xin được sáng tác bởi Dan Schutte, được Phanxicô dịch sang lời Việt, được Lê Quốc […]

Ca khúc Dâng Chúa của lễ đời con – Pdf, Mp3, lyrics lời bài hát Ca khúc Dâng Chúa của lễ đời con – Pdf, Mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Ca khúc Dâng Chúa của lễ đời con được sáng tác bởi Xuân Hoàng, được thể hiện bởi Mai Yên. […]

Ca khúc Ngàn lời chúc tụng – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Ca khúc Ngàn lời chúc tụng – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Ca khúc Ngàn lời chúc tụng được sáng tác bởi Ngọc Linh, được thể hiện bởi Hồng Sơn và Khắc […]

Dâng lời nguyện cầu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lời nguyện cầu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Ca khúc Dâng lời nguyện cầu được sáng tác bởi Ngọc Linh, được thể hiện bởi Hồ Bích Ngọc. Nghethanhca.com […]

Giấc mơ chưa tròn – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Giấc mơ chưa tròn –  Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Giấc mơ chưa tròn được sáng tác bởi Nhất Chi Vũ, được thể hiện bởi Hoàng Oanh. Nghethanhca.com […]

Khúc hát tạ ơn – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Khúc hát tạ ơn – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Khúc hát tạ ơn được sáng tác bởi Thy Yên, được thể hiện bởi Hợp ca. Nghethanhca.com xin […]

Lễ đầu mùa – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ đầu mùa – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Lễ Đầu mùa được sáng tác bởi Hải Hồ và Trần Định, được thể hiện bởi Hoàng Oanh. […]

Tấm lòng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tấm lòng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Tấm lòng được sáng tác bởi Phanxicô, được thể hiện bởi Hoàng Oanh. Nghethanhca.com xin kèm ca khúc […]

Dâng Ngài đời con – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng Ngài đời con – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng Ngài đời con được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Hùng Cường và Phương Ý, được thể […]

Dâng những buồn vui – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng những buồn vui – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng những buồn vui được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Hùng Cường, được thể hiện bởi Tấn […]

Ơn Ngài đã đủ cho con – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Ơn Ngài đã đủ cho con – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Ơn Ngài đã đủ cho con được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Hùng Cường, được thể hiện […]

Dâng hồn xác – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng hồn xác – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng hồn xác được sáng tác bởi Hùng Lân, được thể hiện bởi Diệu Hiền. Nghethanhca.com xin kèm […]

Của Lễ nhân sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Của Lễ nhân sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Của Lễ nhân sinh được sáng tác bởi Trần Mừng, được thể hiện bởi Hạ Lan. Nghethanhca.com xin […]

Lạy Cha rất thánh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lạy Cha rất thánh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Lạy Cha Rất Thánh được sáng tác bởi Linh mục Vương Diệu, được thể hiện bởi Linh mục […]

Lời chân thành – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lời chân thành – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Lời chân thành được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Mỗi lời kinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mỗi lời kinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Mỗi lời kinh được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Dâng lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng lên được sáng tác bởi Linh mục Phạm Liên Hùng, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Tựa làn trầm hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tựa làn trầm hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Tựa làn trầm hương được sáng tác bởi Đỗ Vy Hạ, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Lời trầm hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lời trầm hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Lời trầm hương được sáng tác bởi Trăng Huyền Thoại, được thể hiện bởi Linh mục JB. Nguyễn […]

Lễ dâng cậy trông – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Lễ dâng cậy trông – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Lễ dâng trông cậy được sáng tác bởi Anh Tuấn, được thể hiện bởi Linh mục JB. Nguyễn […]

Con muốn dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Con muốn dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Con muốn dâng Ngài được sáng tác bởi Thiên Lý, được thể hiện bởi Thùy Dương. Nghethanhca.com giới […]

Tiến dâng của lễ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tiến dâng của lễ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Tiến dâng của lễ được sáng tác bởi Đinh Công Huỳnh, được thể hiện bởi Diệu Hiền. Nghethanhca.com […]

Tình yêu mến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tình yêu mến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Tình yêu mến được sáng tác bởi PM Cao Huy Hoàng, được thể hiện Linh mục Nguyễn Sang. […]

Một niềm phó thác – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Một niềm phó thác – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Một niềm phó thác được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh, được thể hiện Hạnh Nguyên […]

Dâng 6 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng 6 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng 6 được sáng tác bởi Trần Xuân Long, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com xin giới […]

Hiến lễ tình yêu – Quang Dũng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hiến lễ tình yêu – Quang Dũng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Hiến Lễ Tình Yêu được sáng tác bởi Trần Quang Dũng, được thể hiện bởi Xuân Đường. Nghethanhca.com […]

Lễ Dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ Dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Lễ Dâng được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh, được thể hiện bởi Cam Thơ. Nghethanhca.com […]

Trên đĩa Thánh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Trên đĩa Thánh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Trên đĩa Thánh được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Như lễ hy sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Như lễ hy sinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Như lễ hy sinh được sáng tác bởi Thiên Lý và Tiến Linh, được thể hiện bởi ban […]

Con xin dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Con xin dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Con xin dâng được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Tựa làn trầm hương – Việt Khôi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tựa làn trầm hương – Việt Khôi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Tựa làn trầm hương được sáng tác bởi Việt Khôi, được thể hiện bởi Hoài Nam. Nghethanhca.com xin […]

Dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, được thể hiện bởi Linh mục JB. Nguyễn Sang. […]

Ca khúc trầm hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Ca khúc trầm hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Ca khúc trầm hương được sáng tác bởi Linh mục Dao Kim và Hùng Lân, được thể hiện […]

Lễ Dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ Dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Lễ Dâng được sáng tác bởi Hải Ánh, được thể hiện bởi Phi Nguyễn và Kim Cúc. Nghethanhca.com […]

Dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Dâng Ngài được sáng tác bởi Thy Yên, được thể hiện bởi Đoan Thùy và Trung Đông. Nghethanhca.com […]

Hiến lễ tình yêu – Hoài Bắc – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Hiến lễ tình yêu – Hoài Bắc – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Ca khúc Hiến lễ Tình yêu được sáng tác bởi Hoài Bắc, được thể hiện bởi Ca đoàn Têrêsa. Nghethanhca.com […]

Hy lễ tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hy lễ tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Hy lễ Tình yêu được sáng tác bởi Thế Thông, được Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghethanhca.com […]

Hiến lễ Tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hiến lễ Tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Hiến lễ Tình yêu được sáng tác bởi Thế Thông – Miên Ly, được Ca đoàn Sao Mai […]

Hiến dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hiến dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Ca khúc Hiến dâng được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Văn Trinh, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com […]

Lời thiêng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lời thiêng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Ca khúc Lời thiêng được sáng tác bởi Xuân Tưởng, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com xin giới thiệu […]

Lễ vật tri ân – Nghe nhạc, tải Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Lễ vật tri ân – Nghe nhạc, tải Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Lễ vật tri ân được Sr Hương Đan sáng tác lời và nhạc, và tại bài viết này chúng tôi […]