Ca khúc Sứ Thần Hiệp Dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Ca khúc Sứ Thần Hiệp Dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:, , ,

Ca khúc Sứ thần hiệp dâng được sáng tác bởi Trọng Tín và Thanh Yên, được thể hiện bởi Phạm […]

Trên đường sứ mạng – MP3, PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Trên đường sứ mạng – MP3, PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Trên đường sứ mạng được sử dụng nhiều trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, thuộc chuyên […]

Cầu Nguyện Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Cầu Nguyện Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Cầu Nguyện Chúa Thánh Thần được sáng tác bởi Nguyễn Đức Nghị, được thể hiện bởi nhiều ca […]

Nguồn lực Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Nguồn lực Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Nguồn lực Thánh Thần được sáng tác bởi Linh mục Thái Nguyên và được thể hiện bởi Thanh […]

Xin Thánh Thần đến – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Xin Thánh Thần đến – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Xin Thánh Thần đến được sáng tác bởi Linh mục Thái Nguyên, được Tuyết Mai thể hiện, thuộc […]

Tùy thuộc Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Tùy thuộc Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Chúa Thánh Thần » Thẻ:, ,

Tùy thuộc Chúa Thánh Thần, sáng tác: Sr. Thiên Đan, thể hiện: Thanh Bình – Nhật Hạ, Nghe nhạc, tải […]

Thánh Thần hãy đến – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Thánh Thần hãy đến – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:, ,

Thánh Thần hãy đến, sáng tác bởi Linh mục Thành Tâm, được thể hiện bởi Diệu Hiền và Phi Nguyễn, […]

Ơi! Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Ơi! Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:, ,

Bài hát Ơi! Chúa Thánh Thần được Phạm Trung phổ nhạc từ thơ của Vũ Thủy, được thể hiện bởi […]

Thần Khí Chúa sai đi – MP3- PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Thần Khí Chúa sai đi – MP3- PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Thần Khí Chúa sai đi được Nguyễn Đức Tuấn sáng tác, được thể hiện bởi Bích Thư. Thuộc […]

Xin Hãy Đến – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Xin Hãy Đến – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Xin Hãy Đến được Thanh Hạ sáng tác, được thể hiện bởi Ca đoàn Tin Yêu. Thuộc chuyên […]

Thánh Thần Chúa – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Thánh Thần Chúa – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:, ,

Bài hát Thánh Thần Chúa được Phạm Vĩnh Sơn sáng tác, được thể hiện bởi Lê Anh – Việt Thắng. […]

Ngọn lửa Thánh Linh – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Ngọn lửa Thánh Linh – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:, ,

Bài hát Ngọn lửa Thánh Linh được Anna M Nguyễn phổ nhạc từ ý thơ của Từ Linh, được thể […]

Thần Khí Chúa – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Thần Khí Chúa – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:, ,

Bài hát Thần Khí Chúa được thể hiện bởi Lam Phương – Ca đoàn Sao Mai, được Thế Thông sáng […]

Ôi Thần Linh Chúa – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Ôi Thần Linh Chúa – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Ôi Thần Linh Chúa được thể hiện bởi Trần Đình và được sáng tác bởi Hoài Chiên. Nghethanhca.com […]

Thánh Thần tình yêu – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Thánh Thần tình yêu – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Thánh Thần tình yêu được thể hiện bởi Ca đoàn Phục Sinh – Tam Hà, được sáng tác […]

Thần khí Chúa ngự trên tôi – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Thần khí Chúa ngự trên tôi – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Thần khí Chúa ngự trên tôi được sáng tác bởi Ân Duy và được thể hiện bởi Ngọc […]

Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Chúa Thánh Thần được thể hiện bởi Mai Thảo, được sáng tác bởi Linh mục Vương Diệu. Nghethanhca.com […]

Nguyện xin Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Nguyện xin Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Nguyện xin Chúa Thánh Thần được thể hiện bởi Kim Cúc, được sáng tác bởi Linh mục Vương […]

Cầu xin Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Cầu xin Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Cầu xin Chúa Thánh Thần được sáng tác bởi T.N Phan – Phương Linh, được thể hiện bởi […]

Kính xin Chúa Thánh Thần – MP3 cùng PDF Sheet Nhạc và Lyrics – lời bài hát Kính xin Chúa Thánh Thần – MP3 cùng PDF Sheet Nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Kính xin Chúa Thánh Thần được thể hiện bởi Tường Lý được sáng tác bởi Linh mục Vương […]

Xin sai Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Xin sai Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:, ,

Bài hát Xin sai Thánh Thần được sáng tác bởi Hoa Phượng Vĩ (Tín Vi), được thể hiện bởi Diệu […]

Lạy Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Lạy Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Lạy Chúa Thánh Thần được sáng tác bởi Linh mục Quý Báu, được thể hiện bởi Tố Hà. […]