Cầu cho cha mẹ

Chuyên mục Thánh Ca cầu cho cha mẹ là nơi để giới thiệu các ca khúc với tâm tình cầu cho cha mẹ. Có những ca khúc được dùng trong phụng vụ, song cũng có những ca khúc chưa được phép.