Tuyển tập các bài hát Thánh Ca về các Thánh Tử Đạo Việt Nam – MP3 Tuyển tập các bài hát Thánh Ca về các Thánh Tử Đạo Việt Nam – MP3 Các Thánh » Thẻ:

Tuyển tập các bài hát Thánh ca về các Thánh Tử Đạo Việt Nam được nhiều nhạc sĩ sáng tác […]

Dòng máu oai hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Dòng máu oai hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Dòng máu oai hùng được sáng tác bởi Sr. Teresa, Thành Danh thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Niềm tin kiên cường – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Niềm tin kiên cường – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Niềm tin kiên cường được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, Thụy Long thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Một niềm tin – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Một niềm tin – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Một niềm tin được sáng tác bởi Hà Thanh Xuân, Tốp ca Halleluia thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Lễ vật hồng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Lễ vật hồng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Lễ vật hồng được sáng tác bởi Trầm Thiên Thu, Kim Thư thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Tạ ơn Chúa cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tạ ơn Chúa cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam Các Thánh » Thẻ:,

Tạ ơn Chúa cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Giang Tâm, Tốp Ca thể hiện. […]

Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân, Song Thảo thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Đây những giọt máu Tử Đạo – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Đây những giọt máu Tử Đạo – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Đây những giọt máu Tử Đạo được sáng tác bởi Linh mục Dấu Chân, Nhóm Exodus – GPV thể hiện. […]

Anh hùng tử đạo – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Anh hùng tử đạo – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, ,

Anh hùng Tử Đạo được sáng tác bởi Hồ Khanh và Minh Hương, Ca đoàn La Vang Portland thể hiện. […]

Đàn ca lên – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Đàn ca lên – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Mùa gặt dâng tiến được sáng tác bởi Hải Ánh, Ca đoàn Thiên Thanh thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Mùa gặt dâng tiến – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Mùa gặt dâng tiến – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Mùa gặt dâng tiến được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Bao Đấng Anh Hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Bao Đấng Anh Hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Bao Đấng Anh Hùng được sáng tác bởi Linh Trần Thy, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Hạt giống tình yêu – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hạt giống tình yêu – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Hạt giống tình yêu được sáng tác bởi Linh mục Phương Anh, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Mừng Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Mừng Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Mừng Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Liên Bình Định, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe […]

Tạ ơn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Tạ ơn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Tạ ơn các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Nguyễn Quang Huy, Nhóm Cadillac thể hiện. Nghe […]

Ngàn vinh quang – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ngàn vinh quang – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Ngàn vinh quang được sáng tác bởi Vọng Sinh, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Bài ca vinh thắng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Bài ca vinh thắng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Bài ca vinh thắng được sáng tác bởi Hải Ánh, Ca đoàn Thiên Thanh thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Các Thánh hiển vinh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh hiển vinh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Các Thánh hiển vinh được sáng tác bởi Hải Ánh, Ca đoàn Thiên Thanh thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Nguyên Dũng, Trung Kiên thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Ai ra đi – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ai ra đi – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Ai ra đi được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Bước tử hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Bước tử hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Bước tử hùng được sáng tác bởi Đinh Công Lý, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Linh mục Giuse Vũ Đức Hiệp, Ca đoàn Sao Mai […]

Niềm tin kiêu hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Niềm tin kiêu hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Niềm tin kiêu hùng được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, Thanh Huyền thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Bài ca ngàn trùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Bài ca ngàn trùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Đây bài ca ngàn trùng được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, Hợp Ca thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Hạt giống trong lòng Đất Mẹ – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hạt giống trong lòng Đất Mẹ – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Hạt giống trong lòng Đất Mẹ được sáng tác bởi Linh mục Phương Anh, Khánh Duy thể hiện. Nghe ca […]

Anh hùng Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Anh hùng Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Anh hùng Việt Nam được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, Ca đoàn Cecilia thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Ngày vinh thắng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ngày vinh thắng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, ,

Ngày vinh thắng được sáng tác bởi Lm. Ngô Duy Linh – Lm. Hồ Ngọc Thỉnh, Ca đoàn La Vang […]

Kìa ai ánh hồng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Kìa ai ánh hồng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Kìa ai ánh hồng được sáng tác bởi Linh mục Vinh Hạnh, Ca đoàn Tổng Hợp Việt Nam thể hiện. […]

Gặt trong sướng vui – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Gặt trong sướng vui – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Gặt trong sướng vui được sáng tác bởi Linh mục Ngô Duy Linh, Ca đoàn La Vang Portland thể hiện. […]

Vinh quang các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Vinh quang các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Vinh quang các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Ân Duy, Việt Thắng thể hiện. Nghe ca […]

Ngợi ca các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ngợi ca các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Ngợi ca các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi 7 Thứ, Kim Thư thể hiện. Nghe ca […]

Hát mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hát mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Hát mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Viết Phương, Hồng Phượng thể hiện. Nghe ca […]

Gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Linh Trang, Nguyễn Kim thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Hồng Việt, Ân Lê thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Bài ca chiến thắng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Bài ca chiến thắng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Bài ca chiến thắng được sáng tác bởi Sr. Tường Vy, OP, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Anh hùng Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Anh hùng Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Anh hùng Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Nguyên Nhung, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca […]

Ca mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ca mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Ca mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Linh mục Phạm Liên Hùng, Việt Thắng thể […]

Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Ngọc Tuyên, Minh Hoàng thể hiện. Nghe ca […]

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Nguyên Dũng, Kim Thư thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Hợp cùng chư Thánh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hợp cùng chư Thánh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Hợp cùng chư Thánh được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Sơn Túi Đỏ thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Giữa biển trần gian – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Giữa biển trần gian – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:

Giữa biển trần gian được sáng tác bởi Thăng Ca, Linh mục JB. Nguyễn Sang thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Vết tử hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Vết tử hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, , ,

Vết tử hùng được sáng tác bởi Tâm Bảo và Văn Thi, Vũ Anh và Mai Hương thể hiện. Nghe […]

Tình nào lớn hơn – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Tình nào lớn hơn – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, ,

Tình nào lớn hơn được sáng tác bởi Linh mục Ân Đức, Hồ Bích Ngọc – Nhóm Hoan Ca thể […]

Chết vì Giêsu – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Chết vì Giêsu – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Chết vì Giêsu được sáng tác bởi Trần Xuân Long, ca đoàn Cecilia thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Tiếng nhạc oai hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Tiếng nhạc oai hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, ,

Tiếng nhạc oai hùng được sáng tác bởi Hải Linh – Linh mục Ngô Duy Linh, ca đoàn Thiên Cung […]

Đức Tin son sắt – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Đức Tin son sắt – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Đức Tin son sắt được sáng tác bởi Thanh Quốc, Bảo Tịnh thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Thánh Têrêsa Hài Đồng – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Thánh Têrêsa Hài Đồng – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Thánh Têrêsa » Thẻ:,

Thánh Têrêsa Hài Đồng được sáng tác bởi Linh mục Mai Thiện, Mai Hậu thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Thánh Inhaxiô – Pdf, Mp3, Lyrics Thánh Inhaxiô – Pdf, Mp3, Lyrics Các Thánh » Thẻ:,

Ca khúc Thánh Inhaxiô được sáng tác bởi Linh mục Phạm Liên Hùng, được thể hiện bởi Tường Lý. Nghethanhca.com […]

Thánh Inhaxiô Loyola – Pdf, Mp3, Lyrics Thánh Inhaxiô Loyola – Pdf, Mp3, Lyrics Các Thánh » Thẻ:

Ca khúc Thánh Inhaxiô Loyola được sáng tác bởi Linh mục Giuse BCD, được thể hiện bởi nhiều ca sĩ. […]

Máu Chứng Niềm Tin – Pdf, mp3 và lyrics Máu Chứng Niềm Tin – Pdf, mp3 và lyrics Các Thánh » Thẻ:, ,

Ca khúc Máu Chứng Niềm Tin được sáng tác bởi Linh mục Thái Nguyên và được thể hiện bởi Trung […]

Ca Mừng Các Thánh – Pdf, mp3 và lời bài hát Ca Mừng Các Thánh – Pdf, mp3 và lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, ,

Ca khúc Ca Mừng Các Thánh được Thế Thông và Miên Ly sáng tác, được thể hiện bởi nhóm ca […]

Đoàn Dân Khải Hoàn – Pdf, mp3 và lời bài hát Đoàn Dân Khải Hoàn – Pdf, mp3 và lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, ,

Ca khúc Đoàn Dân Khải Hoàn được sáng tác bởi Sơn Ca Linh, được thể hiện bởi Ca đoàn Sao […]

Lòng Trung Nghĩa – Pdf, mp3 và lời bài hát Lòng Trung Nghĩa – Pdf, mp3 và lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Ca khúc Lòng Trung Nghĩa được sáng tác bởi Nguyễn Bang Hanh, được thể hiện bởi Hợp ca, thuộc mục […]

Mừng Các Thánh – Hào Quang Thiên Quốc – pdf, mp3 và lời bài hát Mừng Các Thánh – Hào Quang Thiên Quốc – pdf, mp3 và lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Ca khúc Mừng Các Thánh hay Hào Quang Thiên Quốc được sáng tác bởi Linh mục Hoài Đức, thuộc mục […]

Kính Thánh Đaminh Ninh – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát Kính Thánh Đaminh Ninh – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát Các Thánh »

Kính Thánh Đaminh Ninh là ca khúc được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, được thể hiện bởi Sr. […]