Thánh Têrêsa Hài Đồng – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát

Thánh Têrêsa Hài Đồng được sáng tác bởi Linh mục Mai Thiện, Mai Hậu thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]


Thánh Inhaxiô – Pdf, Mp3, Lyrics

Ca khúc Thánh Inhaxiô được sáng tác bởi Linh mục Phạm Liên Hùng, được thể hiện bởi Tường Lý. Nghethanhca.com […]


Thánh Inhaxiô Loyola – Pdf, Mp3, Lyrics

Ca khúc Thánh Inhaxiô Loyola được sáng tác bởi Linh mục Giuse BCD, được thể hiện bởi nhiều ca sĩ. […]


Máu Chứng Niềm Tin – Pdf, mp3 và lyrics

Ca khúc Máu Chứng Niềm Tin được sáng tác bởi Linh mục Thái Nguyên và được thể hiện bởi Trung […]


Ca Mừng Các Thánh – Pdf, mp3 và lời bài hát

Ca khúc Ca Mừng Các Thánh được Thế Thông và Miên Ly sáng tác, được thể hiện bởi nhóm ca […]


Đoàn Dân Khải Hoàn – Pdf, mp3 và lời bài hát

Ca khúc Đoàn Dân Khải Hoàn được sáng tác bởi Sơn Ca Linh, được thể hiện bởi Ca đoàn Sao […]


Lòng Trung Nghĩa – Pdf, mp3 và lời bài hát

Ca khúc Lòng Trung Nghĩa được sáng tác bởi Nguyễn Bang Hanh, được thể hiện bởi Hợp ca, thuộc mục […]


Mừng Các Thánh – Hào Quang Thiên Quốc – pdf, mp3 và lời bài hát

Ca khúc Mừng Các Thánh hay Hào Quang Thiên Quốc được sáng tác bởi Linh mục Hoài Đức, thuộc mục […]


Kính Thánh Đaminh Ninh – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát

Kính Thánh Đaminh Ninh là ca khúc được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, được thể hiện bởi Sr. […]