Anh em cứ xin – Pdf, mp3, lyric lời bài hát

Anh em cứ xin được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Gia Hiếu thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]


Con xin tri ân – Pdf, Mp3, lyrics – lời bài hát

Con xin tri ân được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Hồng Nhung thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. […]


Hợp tiếng tôn vinh – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát

Hợp tiếng tôn vinh được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Sơn Túi Đỏ thể hiện. Nghe nhạc cùng […]


Xin thêm lòng tin – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát

Xin thêm lòng tin được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Thảo và Đình Hoạt thể hiện. Nghe […]


Sống trung tín – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát

Sống trung tín được sáng tác bởi Linh mục Thái Nguyên, Ánh Khôi thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải […]


Một người giàu có – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát

Một người giàu có được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Lệ Thu và Đình Hoạt thể hiện. Nghe […]


Phó Thác – Pdf, Mp3, Lyrics

Ca khúc Phó Thác được sáng tác bởi Kiều Linh và được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com xin đính […]


Ôi Bao La Tình Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics

Ca khúc Ôi Bao La Tình Chúa được sáng tác bởi Nguyễn Văn Hiển, được thể hiện bởi Ca đoàn […]


Cho con thấy Chúa – Pdf, mp3, lyrics

Ca khúc Cho con thấy Chúa được sáng tác bởi Sr. Hiền Hòa, được thể hiện bởi Uyên Nguyễn. Nghethanhca.com […]