Làm chứng nhân – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Làm chứng nhân – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Làm chứng nhân sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Sơn Túi Đỏ thể hiện. Nghe, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Các con hãy đi – PDF, mp3, lyrics – lời bài hát Các con hãy đi – PDF, mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:, ,

Các con hãy đi sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Thanh Tâm và Quang Thọ […]

Hai người nguyện cầu – PDF, mp3, lyrics – lời bài hát Hai người nguyện cầu – PDF, mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Hai người nguyện cầu sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Lệ Quyên thể hiện. Nghe, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Anh em cứ xin – Pdf, mp3, lyric lời bài hát Anh em cứ xin – Pdf, mp3, lyric lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Anh em cứ xin được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Gia Hiếu thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Con xin tri ân – Pdf, Mp3, lyrics – lời bài hát Con xin tri ân – Pdf, Mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Con xin tri ân được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Hồng Nhung thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. […]

Hợp tiếng tôn vinh – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Hợp tiếng tôn vinh – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Hợp tiếng tôn vinh được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Sơn Túi Đỏ thể hiện. Nghe nhạc cùng […]

Xin thêm lòng tin – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Xin thêm lòng tin – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:, ,

Xin thêm lòng tin được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Thảo và Đình Hoạt thể hiện. Nghe […]

Sống trung tín – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Sống trung tín – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Sống trung tín được sáng tác bởi Linh mục Thái Nguyên, Ánh Khôi thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải […]

Một người giàu có – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Một người giàu có – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:, ,

Một người giàu có được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Lệ Thu và Đình Hoạt thể hiện. Nghe […]

Phó Thác – Pdf, Mp3, Lyrics Phó Thác – Pdf, Mp3, Lyrics Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Ca khúc Phó Thác được sáng tác bởi Kiều Linh và được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com xin đính […]

Ôi Bao La Tình Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics Ôi Bao La Tình Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Ca khúc Ôi Bao La Tình Chúa được sáng tác bởi Nguyễn Văn Hiển, được thể hiện bởi Ca đoàn […]

Cho con thấy Chúa – Pdf, mp3, lyrics Cho con thấy Chúa – Pdf, mp3, lyrics Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Ca khúc Cho con thấy Chúa được sáng tác bởi Sr. Hiền Hòa, được thể hiện bởi Uyên Nguyễn. Nghethanhca.com […]